Wortelweringsfrees WSF800

Het bedrijf Reinhardt Feind e.K. heeft voor het plaatsen van wortelweringsschermen de gepatenteerde Wortelfrees WSF 800 ontwikkeld. Met de Wortelfrees WSF 800 wordt het RootBarrier® 360 wortelweringsscherm machinaal, makkelijk en snel ingebouwd.

Het proces

  1. Naast de rijbaan / het fietspad wordt een gleuf van ca. 5 cm breed en 80 cm diep gefreesd.
  2. In de gefreesde gleuf wordt het wortelweringsscherm machinaal ingebouwd.
  3. Tijdens dezelfde fase wordt de gleuf direct na inbouw van het wortelweringsscherm weer gevuld met de eerder uitgefreesde aarde.
  4. Eventuele (gras-)zaden worden uitgestrooid.
  5. Het hele werkgebied wordt getrild.
  6. De rijbaan / het fietspad wordt weer schoongeveegd.

De voordelen

  • Duurzame bescherming van wegen, fietspaden, kabels, wegverhardingen en rioleringen tegen schade door wortels
  • Kostenbesparend vanwege machinale inbouw
  • Inbouw kan bij nieuwbouw en bestaande wegen
  • Geen buitensporige wegafsluiting